CENNÍK UKLADANIE ODPADOV

Pri uložení nad 300 ton - ZĽAVA 10 % - 20 % podľa druhu odpadu.

17 05 04
zemina a kamenivo

€ 10
za tonu

17 05 06
výkopová zemina€ 10
za tonu

17 01 03
škridly a obkladový materiál a keramika


€ 10
za tonu

17 01 07
zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky

€ 10
za tonu

Ceny sú uvedené bez DPH.